Styrelsen

Styrelsens medlemmar


Ordförande

Roger Fagerberg
ordforande@goteneck.se


Kassör

Göran Lann
kassor@goteneck.se
0511-591 92
0731-42 14 09


Sekreterare

Anna-Lena Thybelius
sekreterare@goteneck.se